Dokumentai reikalingi naujo namo projektavimui

Norint parengti naujo namo individaulų projektą, be noro taip pat reikalinga turėti šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo planą

2. Žemės sklypo Registrų centro pažymėjimą

3. Žemės sklypo topografinį planą (topo nuotrauką). Jas rengia geodezininkai. Standartinė Kaina apie 150-170 Eur. Ją padaro per 1-2 mėn.

4. Žemės sklypo grunto geologinius tyrimus. Grunto geologynių tyrimų ataskaita reikalinga konstruktoriui, kuris projektuoja pamatus. Iš šios ataskaitos jis nustato, kokio gylio ir savybių turi būti pamatų konstrukcija. Šiuos tyrimus atlieka geologai. Kaina apie 500-600Eur. Juos padaro per 2-4mėn.

5. Mokestis už statybos leidimo išdavimą. Naujo neypatingo statinio projektavimo atveju 93 Eur mokama į VMI sąskaitą prieš sukeliant projektą į Infostatybą).

6. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos, kurias išduoda savivaldybės bei inžinerinių tinklų ekslpoatavimo įmonės. Dažnu atveju užsakoma pradėjus projektavimo darbus.

7. Kiti dokumentai. Sklypo bendrasavininkų sutikimai, NŽT sutikimai, Detalieji planai ir kt. Kiekvienu konkrečiu atveju gali reikėti dokumentų, kurie nenurodyti aukščiai.

Nesvarbu ar jau turit visus aukščiau paminėtus dokumentus, tačiau pradėti kalbėti apie Jūsų naujo gyvenamo namo individualų projektą galite jau šiandien. Todėl parašykit ar paskambinkit mums šiais kontaktais.